Akademik Personel

Öğr. Gör. Taner BAŞFIRINCI    ----- Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. İdris KARSLIOĞLU   ----- Bölüm Başkan Yardımcısı
Öğr. Gör. Cafer Yunus ÖZKURT